AIMO RYYNÄNEN: MATKALLA KUNTAMAAILMASSA

tiistai, 08. elokuuta 2017 Kirjoitti Torni
 

Suomessa julkaistaan näinä aikoina suuri määrä erilaisia "elämäkertoja", "historioita" tai "tietokirjoja", joissa kirjoittajat tilittävät jokseenkin kritiikittömästi omia näkemyksiään. Yhteiskunnallinen keskustelu on erittäin tärkeää, ja erityisen tärkeää laadukkaiden analyysien ja näkökulmien esiintuominen maassamme on aikana, jossa avoimin mielin asioita tarkasteleva voi havaita, että päätöksenteko on tuuliajolla.

Kuntasektorin merkitys on suuri jokaisen kansalaisen arkipäivässä, ja muutosten ja muutoksen maailmassa asiantuntevan ja analyyttisen tiedon ja näkökulmien merkitys korostuu. Tässä mielessä emeritusprofessori Aimo Ryynäsen teos Matkalla kuntamaailmassa tuo tervetulleen ja vahvan panoksen keskusteluun. Ryynäsen lähestymistapa asioihin ja ilmiöihin perustuu vankkaan kokemukseen, oivaltavaan analysointikykyyn ja kaiken aikaa eteenpäin luotaavaan visioon.

Suomi tarvitsee lähivuosina kokonaan uuden sukupolven päättäjiä kuntakentälle, sukupolven, joka valitettavasti joutuu jokseenkin ylivoimaisten ratkaisujen vastuunkantajiksi. Tämä kirja avaa heille kokonaiskuvan kuntakenttään vaikuttavista asioista ja taustoista. Tällä hetkellä toimiville se antaa asiantuntevaa taustatietoa ja vastuullisista tehtävistä vähitellen taka-alalle siirtyville se tarjoaa tiivistetysti kehityskaaria.

Kirja sopii erinomaisesti luottamushenkilöille, tuleville luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja myös muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille.

ISBN: 9789515795045
ISBN: 978-951-579-504-5
Koko ja laajuus: A5, (sid.), 290 s.
Hinta: 30 EUR + ALV 3,00
Julkaisuajankohta 2016
Kustantaja: Torni kustantamo

Tarkempi esittelyteksti sisällöstä:

Tämän päivän kuntatoiminnoissa on monin tavoin alettu yllättäen katsoa aiempien kokemusten ja keinojen perään. Esimerkiksi 1960- ja 70-luvuilla rakennettujen hierarkkisten ja keskitettyjen rakenteiden sijaan ollaan palaamassa takaisin sitä edeltävän ajan ihanteisiin. Esimerkiksi sääntelyn purkamiskeskustelu on nyt saanut jopa ylisuuret mittasuhteet. Istuvan hallituksen hallitusohjelmaan on otettu tätä tarkoittava keinokin,
vapaakuntakokeilu. Sama keino oli käytössä 1980-luvun lopullakin. Ja kansalaisten odotetaan jälleen ottavan vastuuta valinnoistaan ja niiden seurauksista.

Tutkijan ja opettajan on tietysti pyrittävä saamaan muut kiinnostumaan aihepiiristään. Kunnallisala tarjoamineen erilaisine tehtävineen ja toimenkuvineen antaa ehkä ainutlaatuisen monipuolisen näköalapaikan yhteiskunnan kehitykseen eri puolille. Toivottavasti tämän puheenvuoron lukijat voivat tästä vakuuttua, jopa niin, että tarttuvat mahdollisuuksiin luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai muutoin aktiivikuntalaisina toimimiseen.

Painotukset tässä, osin subjektiivisten näkemysten esille tuomisessa pyrkivät olemaan voittopuolisesti eteenpäin katsovia, taaksepäin tapahtuvan tarkastelun antaessa ainoastaan tiettyä perspektiiviä. Sellaisena voinee pitää myös joitain mikrotasoa, Orimattilaa koskevia tarkasteluja.