AIMO RYYNÄNEN: MATKALLA KUNTAMAAILMASSA

- kuntaprofessorin muistumia ja mielipiteitäkin

Kunnallisoikeuden emeritusprofessori, kunnallisneuvos Aimo Ryynänen on toiminut uransa aikana käytännön kuntatehtävissä, alkaen harjoittelijana ja päätyen kunnansihteeriksi, ja luottamushenkilönä sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajana kotikaupungissaan Orimattilassa.

Valtion tason kuntatehtäviä ovat olleet komiteoiden ja toimikuntien jäsenyydet, selvitysmiestehtävät ja sisäasiainministeriön itsehallintoprojektin
projektipäällikkyys.

Tiede- ja opetusnäkökulmasta kunta-asiat ovat olleet työn kohteena Tampereen yliopiston eri tehtävissä, Kunnallistieteiden laitoksen johtajana ja professorina. Kansainvälinen ulottuvuus kuntamaailmaan on avautunut Euroopan neuvoston kuntia ja alueita edustavan kongressin ja Euroopan unionin alueiden komitean jäsenyyksien kautta.